Cloud

Wat is nu precies de cloud? Omdat er dusdanig  veel aspecten aan de cloud zitten, wil ik in meerdere artikelen hier dieper op in gaan. De eerste in de serie is een algemene omschrijving van welke typen cloud er zijn.

Tegenwoordig wordt de term cloud eigenlijk overal wel voor gebruikt. Dit laat wel zien, dat het hip is. Maar hoe blijvend is dit nu en gaat deze storm eigenlijk wel weer liggen als er wat minder aandacht aan besteed wordt? Aan de hand van een aantal artikelen wil ik verder op dit fenomeen ingaan, om uiteindelijk mijn visie en ervaring te delen. In het eerste artikel zal ik wat dieper ingaan op de verschillende vormen van cloud die er tegenwoordig zijn. In volgende artikelen zal ik meer op de toekomst, mogelijkheden en beperkingen ingaan.

Om voor cloud-dienst in aanmerking te komen, moet het aan een voorwaarde voldaan worden. Er moeten over het internet resources beschikbaar gesteld worden aan gebruikers. Maar wat zijn dan resources? Eigenlijk is dat heel divers, variërend van Desktops (VDI) tot content (youtube filmpjes).

Private cloud

Laat ik beginnen met de meest traditionele vorm van het nieuwe begrip cloud, de private cloud. Eigenlijk is dit het “eigen” bedrijfsnetwerk waarin resources beschikbaar worden gesteld aan een vaste groep gebruikers. Natuurlijk heeft dan niet gelijk al elk bedrijf haar eigen cloud. Zodra deze resources niet over het internet (dus bijvoorbeeld vanaf thuis) gebruikt kunnen worden is het geen cloud. Maar zodra een bedrijf het thuiswerken faciliteert met bijvoorbeeld de inzet van Server Based Computing (Waarbij de thuiswerker op een server, welke in het bedrijfsnetwerk staat, de programma’s opstart.) kan er gesproken worden van een cloud oplossing. Zo blijkt maar weer dat cloud helemaal niet spannend of eng is, maar het alleen maar een term is om een bepaalde lading te dekken.

Een modernere variant van dit begrip is de hosted oplossing. Hier wordt het fysieke serverpark van het bedrijf uitbesteed aan een cloud aanbieder. Deze cloud aanbieder draagt er dan zorg voor dat de resources veilig en over het internet alleen gebruikt kunnen worden door de beperkte groep gebruikers zoals dat ook het geval is bij een on-premise (op locatie zelf) installatie.

Public cloud

Dit is de meest diverse groep. De servers welke de resources aanbieden staan bij een cloud aanbieder. Al dan niet nationaal. De aangeboden resources worden door een diverse groep gebruikers gebruikt. Een voorbeelden hiervan zijn:

  • Amazon Web Service (waarbij virtuele servers worden aangeboden)
  • Microsoft Office 365 (waarbij Microsoft Office online te gebruiken is)
  • Salesforce (online CRM functionaliteit)
  • Youtube (online aanbod / dump van video’s)
  • Facebook (uitwisselen van sociale data)

Natuurlijk is dit maar een kleine hoeveelheid, maar door de bekendheid geeft het wel een idee wat een public cloud is.

Hybrid cloud

De nieuwste in de groep is de hybrid cloud. Deze vorm is eigenlijk ontstaan doordat functionaliteiten van beide voorgaande vormen gecombineerd moeten worden, een voorbeeld hiervan is dat een applicatie uit de public cloud geïntegreerd moet worden met de private cloud.

Een tweede vorm is dat er tijdelijk extra capaciteit nodig is om de benodigde resources aan de organisatie te kunnen bieden. In dat laatste geval kan bij een cloud aanbieder tijdelijk extra capaciteit worden gekoppeld aan de private cloud. Zodra de extra capaciteit niet langer nodig is, kan dit weer worden opgezegd. Hiermee wordt dusdanig veel flexibiliteit gecreëerd dat het voor bedrijven een interessante mix is.

 

Naar mijn mening zit met name in deze laatste categorie de meeste ontwikkeling, omdat daarmee uit de beide andere de categorieen pluspunten samengevoegd kunnen worden tot iets waar het bedrijf het meeste baat bij heeft. In een volgend artikel zal ik verder ingaan op mogelijkheden en beperkingen  van de verschillende cloud vormen.

Let IT facilitate you!

De ontwikkelingen in de IT gaan zo ontzettend snel, dat ze bijna niet meer bij te houden zijn. Welke ontwikkelingen zijn er nu allemaal? Hoe kunnen ze ons leven nu makkelijker maken. Zoals de titel van de site al duidelijk maakt, is IT (in de breedste zin van het woord) er om ons te faciliteren!

Om de ontwikkelingen enigszins te kunnen volgen wil ik via dit blog een plaats maken waarop naast een overzicht van de laatste ontwikkelingen ook de zienswijze op deze ontwikkelingen gedeeld kunnen worden. Naast een forum, welke op termijn gelanceerd zal worden, waarop inhoudelijk gediscussieerd kan worden, zullen ook diverse artikelen geplaatst worden. Uiteraard nodig ik personen die graag wat willen delen over het onderwerp uit om hun artikel in te sturen. Want kennis delen is vermenigvuldigen!

Als eerste zal ik een aantal artikelen posten over de diverse aspecten van cloud-computing. Later zullen uiteraard andere artikelen volgen over andere ontwikkelingen in IT. Daarnaast zal ik ook eens een uitstap maken naar domotica uiteraard alles met het idee hoe deze ontwikkelingen ons verder kunnen helpen.